Planning

Als Jina Langu Ni Haven loops wordt, wordt ze gedekt door Jarno van de Jacobawijk ( Chiara-ananda Suka x Koniaga’s Jankee) De verwachting is dat de loopsheid volgend jaar februari zal plaats vinden. Dat betekend dat de pups dan begin mei geboren kunnen worden. Ik heb er zoveel zin in. Eindelijk weer leuke vooruitzichten. 

                                                                             X

 

Verwacht wordt dat er zowel grijs als rode pups kunnen komen.