E-Litter

image009 Dooley-yoyo van Rooverehof x cheye-schelezoom Jina Langu Ni Cheyenne

Geboren: 07-04-2009

Jina Langu Ni Excalibur Eyck               reu

Jina Langu Ni Eshley                               teef

Jina Langu Ni Easy                                  teef